Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

justbelieve

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
justbelieve
4556 57ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatoffifee toffifee
justbelieve
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viatwice twice

June 21 2015

justbelieve
7383 96de 500
Reposted fromslodziak slodziak viawstan wstan
justbelieve
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— Fannie Flagg
Reposted fromsubiektywne subiektywne viawstan wstan
justbelieve
5534 8fa0
Reposted fromsaku saku viatoffifee toffifee
justbelieve
9180 6c22
Reposted frommaking-love making-love viatoffifee toffifee
justbelieve
Reposted fromkonbeto konbeto viawstan wstan
justbelieve
1389 c4d6
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
justbelieve
2135 93b7 500

man-and-camera:

Indonesian Villa Mornings

May 26 2015

justbelieve
Zamykaj każdy dzień i nie wracaj do niego. Zrobiłeś, co mogłeś. Palnąłeś przy tym parę gaf i niedorzeczności. Zapomnij o nich tak szybko, jak tylko potrafisz. Jutro będzie nowy dzień. Rozpocznij go bez zmartwień, w nastroju zbyt dobrym, aby przejmować się bzdurami z przeszłości.
— ;)
Reposted fromSalute Salute vialittleblackdress littleblackdress
justbelieve
justbelieve

we should dance it out

Reposted fromhysterie hysterie viagreysanatomy greysanatomy
justbelieve
2836 0bb5
Reposted fromcalifornia-love california-love viatoffifee toffifee
justbelieve
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawstan wstan
justbelieve
justbelieve
A czasem nie potrzeba niczego więcej oprócz przytulenia. Żeby ktoś Cię przytrzymał jak się rozpadasz.
Reposted fromawakened awakened vialiars liars

May 10 2015

justbelieve
0757 92e0
Reposted fromMuppet Muppet viaprezesowa prezesowa
2700 5a05 500
Reposted fromtwice twice
1978 11c2 500

caffeineisaddictive:

I’m so fucked

Reposted frommasturbasscalum masturbasscalum vialiars liars
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...